20 feb 2014

Länge har jag tänkt att en hemsida till företaget ska jag ha. Dock har det tagit väldigt lång tid för idén att bli verklighet. Nu har denna tanke dock blivit verklighet, som ni ser. När jag hade denna idé i huvudet vågade jag dock inte hoppas på detta resultat,…

Read More