29 Dec 2014

2014

Under detta år har det hänt otroligt mycket. Och framförallt riktigt mycket roligt. Under det första halvåret studerade jag sista terminen på idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestationsidrott på högskolan Dalarna. Under denna sista termin skrevs bla. min C-uppsats om hur en långdistanstriathlet precis under världselit bör prioritera sin träning…

Read More